Sade Ofset Matbaacılık Şti.  olarak vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi,  müşteri odaklı, yenilikçi ürün ve hizmet yapımız ile sektörde fark yaratan referans bir kurum olmayı,  paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda,

 • Dayanışma içinde, güler yüzlü, pozitif, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı tesis etmeyi,
 • Tüm proseslerde kaliteli üretim ve hizmet sunumunu,
 • Müşteri memnuniyetini Kalite Sisteminin merkezine alarak tüm kalite faaliyetlerini müşteri odaklı yürütmeyi,
 • Tedarikçilerle etkin işbirliği ile kalite bilincini yaymayı,
 • İnsana yatırım ilkesinde, meslekte yeni kuşakların yetiştirilmesini ve takım çalışmasını sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın iş güvenliği ve çevre koruma bilincini geliştirerek, sürekli eğitimini ve memnuniyetini sağlamayı,
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, atık üretimini azaltmayı,
 • Dürüst, ilkeli ve etik değerlere bağlı bir kurum olmayı,
 • Tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı,
 • Çalışanlarımızın iş güvenliği ve çevre koruma bilincini geliştirerek eğitimlerimizde sürdürebilirlik sağlamayı,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

GENEL MÜDÜR
Murat Demir