Gücümüzü Değerlerimizden Alıyoruz...


40 yıldır aynı heyecan ile çalışıyoruz, kurucumuzdan öğrendiğimiz dürüst, adil ve insan odaklı iş yapma modelini sürdürüyoruz. Tüm çalışanlarımız ile bir aile bütünlüğünde çalışıp hizmet üretiyoruz.

Vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, müşteri odaklı, yenilikçi ürün ve hizmet yapımız ile sektörde fark yaratan referans bir kurum olmayı, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

SADE OFSET Genel Müdürü Murat Demir sektörün sivil toplum kuruluşlarından BASMEN (Basım Mensupları Derneği), BASEV (Basım Sanayi Eğitim Vakfı) ve ESD (Etiket Sanayicileri Derneği)’nin kurucu üyelerindendir, BASMEN yönetim kurulu başkanı ve BASEV yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak halen çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.


orta